Hỗ trợ trực tuyến

Ms Thúy Ái -0985843778

Ms Thúy Ái -0985843778

Quảng cáo

Thống kê truy cập

  • Đang online 0
  • Hôm nay 0
  • Hôm qua 0
  • Trong tuần 0
  • Trong tháng 0
  • Tổng cộng 0

Sản phẩm

mỗi trang
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 E

Model : R 5 RB 0006 E Lưu lượng : 6 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 56 dB Cân nặng : 13 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0006 C

Model : R 5 RB 0006 C Lưu lượng : 6 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 59 dB Cân nặng : 13 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0021 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0021 C

Model : R 5 RC 0021 C Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 20.0 mbar Công suất moto: 0.75 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0021 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RB 0021 C

Model : R 5 RB 0021 C Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 1.0 mbar Công suất moto: 0.75 Kw Độ ồn : 66 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0063 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0063 B

Model : R 5 RE 0063 B Lưu lượng : 63 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 2.2 Kw Độ ồn : 65 dB Cân nặng : 91 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0040 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RE 0040 B

Model : R 5 RE 0040 B Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 1.5 Kw Độ ồn : 63 dB Cân nặng : 87 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 F

Model : R 5 KB 0040 F Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 1,5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 29 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0040 D

Model : R 5 KB 0040 D Lưu lượng : 40 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 1,5 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 29 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0025 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0025 F

Model : R 5 KB 0025 F Lưu lượng : 25 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,9 Kw Độ ồn : 71 dB Cân nặng : 20 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0020 D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0020 D

Model : R 5 KB 0020 D Lưu lượng : 20 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,75 Kw Độ ồn : 67 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0016 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0016 E

Model : R 5 KB 0016 E Lưu lượng : 16 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,55 Kw Độ ồn : 64 dB Cân nặng : 18 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0010 E

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 KB 0010 E

Model : R 5 KB 0010 E Lưu lượng : 10 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,37 Kw Độ ồn : 63 dB Cân nặng : 16 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB0008C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB0008C

Model : R 5 PB 0008 C Lưu lượng : 8,0 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,35 Kw Độ ồn : 60 dB Cân nặng : 10,3 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB0004C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB0004C

Model : R 5 PB 0004 C Lưu lượng : 4,0 m3/ giờ Độ chân không : 2 mbar Công suất moto: 0,10 Kw Độ ồn : 56 dB Cân nặng : 5,2 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB0003D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH PB0003D

Model : R 5 PB 0003 D Lưu lượng : 3 m3/ giờ Độ chân không : 3 mbar Công suất moto: 0,1 Kw Độ ồn : 59 dB Cân nặng : 5,2 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0360 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0360 A

Model : R 5 RD 0360 A Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0300 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0300 A

Model : R 5 RD 0300 A Lưu lượng : 250m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 5,5 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 190 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0240 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0240 A

Model : R 5 RD 0240 A Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 4,0 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0200 A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RD 0200 A

Model : R 5 RD 0200 A Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 3 Kw Độ ồn : 68 dB Cân nặng : 175 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0016 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0016 C

Model : R 5 RA/RC 0016 C Lưu lượng : 16m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn : 54 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 0016 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 0016 C

Model : R 5 RA/RC 0016 C Lưu lượng : 16m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.55 Kw Độ ồn : 54 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0010 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RC 0010 C

Model : R 5 RA/RC 0010 C Lưu lượng : 10m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 53 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 0010 C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 0010 C

Model : R 5 RA/RC 0010 C Lưu lượng : 10m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 0.37 Kw Độ ồn : 53 dB Cân nặng : 19 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1600 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1600 B

Model : R 5 RA 1600 B Lưu lượng : 1600m3/ giờ Độ chân không : 0.3 mbar Công suất moto: 30.0 Kw Độ ồn : 83 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1000 B

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH R 5 RA 1000 B

Model : R 5 RA 1000 B Lưu lượng : 1600m3/ giờ Độ chân không : 0.3 mbar Công suất moto: 30.0 Kw Độ ồn : 83 dB Cân nặng : 1300 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0750A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0750A

Model : R5 RA 0750 A Lưu lượng : 750 (630 option) m3/ giờ Độ chân không : 0.08 hPa (mbar) Công suất moto: 18.5 (15.0 option) Kw Độ ồn : 78 (76 option) dB Cân nặng : 670 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0630C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0630C

Model : R5 RA 0630 C Lưu lượng : 630m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 15 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 550 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0502C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0502C

Model : R5 RA 0502 C Lưu lượng : 510m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 530 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0400C

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0400C

Model : R5 RA 0400 C Lưu lượng : 410m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 11 Kw Độ ồn : 77 dB Cân nặng : 435 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0305D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0305D

Model : R5 RA 0305 D Lưu lượng : 300m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 74 dB Cân nặng : 195 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0255D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0255D

Model : R5 RA 0255 D Lưu lượng : 250m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 5.5 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 195 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0205D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0205D

Model : R5 RA 0205 D Lưu lượng : 200m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 72 dB Cân nặng : 160 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0165D

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0165D

Model : R5 RA 0165 D Lưu lượng : 160m3/ giờ Độ chân không : 0.5 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 160 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0155A

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0155A

Model : R5 RA 0155 A Lưu lượng : 150m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 4.0 Kw Độ ồn : 70 dB Cân nặng : 110 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0063 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0063 F

Model : R5 RA 0063 F Lưu lượng : 63m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 2.4 Kw Độ ồn : 64 dB Cân nặng : 55 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778
BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0100 F

BƠM CHÂN KHÔNG BUSCH RA0100 F

Model : R5 RA 0100 F Lưu lượng : 100m3/ giờ Độ chân không : 0.1 mbar Công suất moto: 2.7 Kw / 3.4 Hp Độ ồn : 65 dB Cân nặng : 73 kg Call: 0985 843 778

Call: 0985-843-778

Top

   (0)